ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ pdf |Sukhmani Sahib Path pdf in Punjabi | सुखमनी साहिब पाठ pdf

Sukhmani Sahib Path pdf in Punjabi. ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ. ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। सुखमनी साहिब पाठ pdf

 

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਗਠਨ 24 ਅਧਿਆਇਆਂ ਜਾਂ ਅਸਟਪਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,600 ਛੰਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਸੁਖਮਨੀ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ “ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਣੀ” ਅਤੇ “ਸਾਹਿਬ” ਇੱਕ ਉੱਚ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਦਧਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਮਰਸਤਾ ਅਤੇ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਉੱਨਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

File name : Sukhmani-Gurmukhi.pdf

 

Leave a Comment